Roto Flow

  • Boşaltım için kullanılır.
  • İki haznesi vardır.
  • Dış haznenin üst kısmı ile silonun alt tarafına flanş ile bağlantı kurulur.
  • Vibrasyonlu hareket ile ürünün kolay akmasını sağlar